Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0863/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0863/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 12/02/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định ban hành Mục tiêu chất lương, Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2010 của Bộ Công Thương
Nội dung:
Từ khóa: Quyết định ban hành Mục tiêu chất lương, Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2010 của Bộ Công Thương
Văn bản đính kèm