Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/03/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 17/04/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Nội dung:
Từ khóa: hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Văn bản đính kèm