Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2840/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2840/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/05/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 28/05/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Nội dung:
Từ khóa: danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Văn bản đính kèm