Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 14/2010/TT-BKH

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 14/2010/TT-BKH :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 20/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Văn bản đính kèm