Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 20/2010/TTLT-BKH-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 20/2010/TTLT-BKH-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/09/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 05/11/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
Nội dung:
Từ khóa: cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
Văn bản đính kèm