Trang chủ » Văn bản pháp quy » 15/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 15/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/03/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 14/04/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón
Nội dung:
Từ khóa: xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón
Văn bản đính kèm