Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Kinh doanh hàng miễn thuế  
Có tất cả: 6 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
10/2010/QĐ-TTg Quyết định quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu 10/02/2010
24/2009/QĐ-TTg Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế 17/02/2009
206/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ. 07/10/2003
28/1999/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế. 01/09/1999
21/1998/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ. 24/12/1998
205/1998/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế. 19/10/1998
  • Tổng số: 6/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối