Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: thương mại biên giới
Văn bản đính kèm