Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 254/2006/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 254/2006/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/11/2006
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
Nội dung:
Từ khóa: thương mại biên giới
Văn bản đính kèm