Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 23/2007/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 23/2007/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/08/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc phê duyệt Đề án phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc giai đoạn 2007 - 2015
Nội dung:
Từ khóa: xuất nhập khẩu hàng hóa
Văn bản đính kèm