Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 018/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/07/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm