Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Xuất khẩu sản phẩm gỗ, nhập khẩu gỗ nguyên liệu  
Có tất cả: 2 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
35/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 12/03/2010
1318/2005/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Quyết định số 971/2004/QĐ-BTM ngày 14/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu 29/04/2005
  • Tổng số: 2/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối