Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Cơ chế điều hành XNK đối với một số mặt hàng  
Có tất cả: 27 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
25/2012/TT-BCT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2009/TTLT-BCT-BTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU KIM CƯƠNG THÔ NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEY 17/09/2012
32/2011/TT-BCT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 24/2010/TT-BCT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG 05/09/2011
15/2011/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU, HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT, HÀNG THANH LÝ CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM 30/03/2011
104/2010/TT-BTC Thông tư quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg 22/07/2010
100/2010/TT-BTC Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế 09/07/2010
26/2010/TT-BCT đăng ký kế hoạch sản xuất,nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu 14/06/2010
25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC Thông tư liên tịch quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) 14/06/2010
83/2010/TT-BTC hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009 - 2010 08/06/2010
24/2010/TT-BCT áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng 28/05/2010
23/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu muối 20/05/2010
22/2010/TT-BCT Thông tư áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 20/05/2010
65/2010/TT-BTC Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ 22/04/2010
35/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 12/03/2010
1103/QĐ-BCT Quyết định về việc kiểm tra nhập khẩu và sử dụng muối hạn ngạch thuế quan cho sản xuất công nghiệp và chế biến thực phẩm 25/02/2010
07/2010/TT-BCT Thông tư Quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 12/02/2010