Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 32/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 32/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/09/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 20/10/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 24/2010/TT-BCT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm