Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 65/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 65/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/04/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 26/04/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ
Nội dung:
Từ khóa: sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704
Văn bản đính kèm