Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 22/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/05/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 05/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Nội dung:
Từ khóa: Thông tư áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Văn bản đính kèm