Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 29/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)
Nội dung:
Từ khóa: nhập khẩu ô tô, chở người, dưới 16 chỗ ngồi, loại mới, chưa qua sử dụng,
Văn bản đính kèm