Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 100/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 100/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/07/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 23/08/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
Nội dung:
Từ khóa: thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
Văn bản đính kèm