Trang chủ » Văn bản pháp quy » 17/2007/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 17/2007/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/07/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc tạm dừng việc tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may
Nội dung:
Từ khóa: tạm nhập, tái xuất
Văn bản đính kèm