Trang chủ » Văn bản pháp quy » 24/2006/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 24/2006/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/06/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và quy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm