Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Giấy và nguyên liệu  
Có tất cả: 3 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
07/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp Giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 30/01/2007
07/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (Bột giấy và các tông) 16/02/2000
02/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (Giấy) 18/01/2000
  • Tổng số: 3/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối