Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/01/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp Giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020
Nội dung:
Từ khóa: quy hoạch phát triển
Văn bản đính kèm