Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2000/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2000/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/02/2000
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (Bột giấy và các tông)
Nội dung:
Từ khóa: tiêu chuẩn ngành
Văn bản đính kèm