Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 19/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 19/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/05/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Nội dung:
Từ khóa: Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Văn bản đính kèm