Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn trong lĩnh vực cơ khí và áp lực  
Có tất cả: 4 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
28/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai. 16/08/2006
36/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí mỏ hoá lỏng vào chai. 19/11/2004
136/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành danh mục máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. 19/11/2004
  • Tổng số: 4/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối