Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 23/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 23/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/02/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: vật liệu nổ công nghiệp
Văn bản đính kèm