Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/04/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm