Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2006/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2006/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/09/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công nghiệp về Hướng dẫn TH một số nội dung quy định tại NĐ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm