Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn và môi trường trong lĩnh vực dầu khí  
Có tất cả: 12 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
08/2010/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 22/07/2010
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
10/2008/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí 12/06/2008
36/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 16/10/2006
28 /2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa 16/08/2006
103/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 12/05/2005
46/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền 26/03/2004
03/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí 07/01/2002
48/2000/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí 12/09/2000
47/1999/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP của Chính phủ về việc ban hành quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu 05/07/1999
Luật Dầu khí Luật Dầu khí 07/07/1993
10/CP Nghị định số 10/CP của Chính phủ về việc ban hành quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu 17/02/1993
  • Tổng số: 12/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối