Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 47/1999/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 47/1999/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/1999
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP của Chính phủ về việc ban hành quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu
Nội dung:
Từ khóa: Bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu
Văn bản đính kèm