Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2010/TT-BKHCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2010/TT-BKHCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/07/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 06/09/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Nội dung:
Từ khóa: hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Văn bản đính kèm