Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn chung  
Có tất cả: 5 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
05/2007/QH12 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 21/11/2007
68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 29/06/2006
52/2005/QH11 Luật bảo vệ môi trường 29/11/2005
06/CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động 20/01/1995
  • Tổng số: 5/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối