Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2005/TTLT-BTC-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2005/TTLT-BTC-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/05/2005
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm