Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 35/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 35/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/11/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 30/12/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Nội dung:
Từ khóa: tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Văn bản đính kèm