Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/12/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm