Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2007/CT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2007/CT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/11/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm