Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Vật liệu nổ công nghiệp  
Có tất cả: 12 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
54/2012/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 22/06/2012
31/2008/QĐ-BCT Ban hành mẫu Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép và Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương 22/09/2008
06/2008/TT-BCT Hướng dẫn việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp 19/05/2008
02/2008/TT-BCT Về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh Nitrat amôn hàm lượng cao. 19/02/2008
23/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 19/02/2008
04/2006/TT-BCN Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2005/TT-BCN, ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 27/04/2006
03/2006/TT-BCN Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao 14/04/2006
10/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao 14/04/2006
03/2006/QĐ-BCN Về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam 14/03/2006
64/2005/NĐ-CP Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp 16/05/2005
02/2005/TT-BCN Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 29/03/2005
02/2004/TT-BCN Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định “Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ” 31/12/2004
  • Tổng số: 12/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối