Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn hoá chất  
Có tất cả: 4 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
20/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 05/08/2013
14/2011/TT-BCT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUY CHẾ QUẢN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC MÁY, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI CÓ YÊU CẦU AN TOÀN ĐẶC THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 136/2004/QĐ-BCN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 30/03/2011
12/2006/TT-BCN Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất 22/12/2006
68/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về an toàn hóa chất 20/05/2005
  • Tổng số: 4/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối