Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2007/TTLT-BTM-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2007/TTLT-BTM-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/02/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ
Nội dung:
Từ khóa: xuất khẩu hàng dệt may
Văn bản đính kèm