Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 16/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 16/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/04/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 05/06/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư về việc cấp Mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu (MID) sang thị trường Hoa Kỳ
Nội dung:
Từ khóa: Mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu (MID) sang thị trường Hoa Kỳ
Văn bản đính kèm