Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/04/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm