Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2007/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2007/QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/11/2007
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực: 01/07/2008
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật hoá chất
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm