Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hoá chất  
Có tất cả: 43 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
36/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT 22/10/2014
20/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 05/08/2013
07/2013/TT-BCT Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp 22/04/2013
54/2012/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 22/06/2012
04/2012/TT-BCT Thông tư Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất 13/02/2012
18/2011/TT-BCT THÔNG TƯ Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất 21/04/2011
28/2010/TT-BCT Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất 28/06/2010
79/2010/TT-BTC xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 24/05/2010
08/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất 08/02/2010
0636/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may 01/02/2010
39/QĐ-TTg Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 11/01/2010
06/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 01/04/2009
98/2008/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020 29/10/2008
85/2008/TTLT-BTC-BCT Về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 02/10/2008
34/2008/QĐ-BCT Phê duyệt đề án Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất đến năm 2010 01/10/2008