Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0636/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0636/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may
Nội dung:
Từ khóa: Phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may
Văn bản đính kèm