Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/CT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất
Nội dung:
Từ khóa: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất
Văn bản đính kèm