Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hoá chất  
Có tất cả: 43 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
10/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao 14/04/2006
01/2006/TT-BCN Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp 11/04/2006
05/2006/QĐ-BCN Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 07/04/2006
03/2006/QĐ-BCN Về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam 14/03/2006
343/2005/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2010(có tính đến 2020) 26/12/2005
207/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam 2010 có tính đến năm 2020 18/08/2005
68/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về an toàn hóa chất 20/05/2005
64/2005/NĐ-CP Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp 16/05/2005
02/2005/TT-BCN Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 29/03/2005
02/2004/TT-BCN Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định “Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ” 31/12/2004
136/2004/QĐ-BCN về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp 19/11/2004
04/2004/QĐ-BCN Bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp 07/01/2004
67/2001/NĐ-CP Về việc ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất 01/10/2001