Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hoá chất  
Có tất cả: 43 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
31/2008/QĐ-BCT Ban hành mẫu Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép và Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương 22/09/2008
06/2008/TT-BCT Hướng dẫn việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp 19/05/2008
02/2008/TT-BCT Về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh Nitrat amôn hàm lượng cao. 19/02/2008
23/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 19/02/2008
06/2007/QH12 Luật hoá chất 21/11/2007
06/2007/QH12 Luật hoá chất 21/11/2007
163/2007/NĐ-CP về việc sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất 12/11/2007
61/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020” 07/05/2007
55/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển 23/04/2007
43/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” 29/03/2007
31/2007/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm 02/03/2007
12/2006/TT-BCN Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất 22/12/2006
10/2006/TT-BCN Sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp 01/12/2006
04/2006/TT-BCN Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2005/TT-BCN, ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 27/04/2006
03/2006/TT-BCN Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao 14/04/2006