Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 04/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 04/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/02/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm