Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/06/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 16/08/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất
Nội dung:
Từ khóa: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất
Văn bản đính kèm