Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 186/2002/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 186/2002/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/12/2002
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm